top of page

Psychotherapiepraktijk Maria Gorlee is een vrijgevestigd praktijk voor psychotherapie en psychologisch consult voor jongeren en volwassenen. De praktijk heeft 2 locaties: Amsterdam en Amersfoort.

Home: Homepage_about
Home: Service
ik_edited_edited.png

Maria Gorlee

Psychoanalytisch psychotherapeut en TFP therapeut

Leertherapeut NVP

De behandeling kan gedaan worden in het Nederlands, Engels, Spaans of Catalaans.

BIG registratie:19923894116

AGB code: 94104114

AGB code praktijk: 94063855

Lidmaatschappen:

NVP - Nederlandse vereniging voor psychotherapie

NVPP - Nederlandse vereniging voor psychoanalytische psychotherapie

TFP Nederland (Transference Focused Psychotherapie) 

ISTFP - International Society of Transference-Focused Psychotherapy

 

LVVP - Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten

 

 

LVVP-visitatielogo-klein-1.png
Home: OpeningHours

Behandeling

Aanmelding en intake procedure

Om u zich aan te melden heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Als er plek is in de praktijk zal ik u een kennismakingsgesprek aanbieden. Tijdens dit gesprek kunnen we gaan kijken naar wat de reden van uw aanmelding is en of het zinvol is om de intake procedure te starten. Ook zullen de praktische zaken rondom de betaling van de behandeling in dit gesprek aan de orde komen. Hierna volgt de intake procedure waar in enkele gesprekken uw klachten, persoonlijkheid, hulpvraag en levensgeschiedenis onderzocht zullen worden. Na deze gesprekken zal ik kunnen beoordelen of verder onderzoek nodig is of dat al een diagnose gesteld kan worden met een behandelplan. Ook kan de uitkomst zijn dat ik van mening ben dat iemand anders u beter kan helpen dan ik. Dit zal ik in een adviesgesprek met u bespreken en zo nodig kan ik u helpen met een doorverwijzing. 

Start van de behandeling

Als uit de intake procedure blijkt dat ik u kan helpen met uw hulpvraag en u gaat akkoord met het behandeladvies, dan kan de behandeling starten. Meestal betekent dit dat we een vaste afspraak per week hebben, bij sommige behandelingen kan dit 2 keer per week zijn. Mijn werkwijze is vanuit het psychodynamisch kader. De duur van de behandeling varieert van enkele maanden tot een jaar of langer.

Missen van een afspraak/ no-show regeling

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Het no-show tarief is 75 euro.

 

 

Wachttijden

(laatste update november 2023)

Er is op dit moment een aanmeldstop voor beide locaties.

Wanneer u geen beschikbare behandelaar kunt vinden, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat u contact op kunt nemen met uw gemeente.

Waarneming tijdens vakanties /afwezigheid

Tijdens vakanties is het mogelijk om gebruik te maken van waarneming en overbrugging door een collega. Indien nodig worden deze mogelijkheden met u besproken.

Crisisopvang

In geval van een crisissituatie tijdens kantooruren (9:00 – 17:00) kunnen patiënten van mijn praktijk telefonisch contact met mij opnemen. Buiten werktijden kunnen ze terecht bij hun regionale huisartsenpost.

Huisartsenpost Eemland (Amersfoort): 085-773 11 00

Huisartsenpost Amsterdam: 088-00 30 600

Home: Product

Beroepscode

Voor alle psychotherapeuten geld een beroepscode, deze kunt u hier vinden: Beroepscode

Betaling

In de meeste gevallen wordt psychotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Aangezien ik (deels) zonder contracten met verzekeraars werk kan de hoogte van de vergoeding variëren van 50-100%, afhankelijk van uw verzekeraar en van uw polis (natura of restitutie). In het kennismakingsgesprek kan ik u helpen uitzoeken wat de vergoeding in uw geval zou zijn zodat u weet waar u aan toe bent. In alle gevallen, is de betaling van uw behandeling uw verantwoordelijkheid. Daarbij moet er ook rekening gehouden worden met een eigen risico van 385 euro per jaar (tenzij anders afgesproken met uw verzekeraar).

Voor 2023 en 2024 heb ik een contract afgesloten met Zilveren Kruis, ONVZ en DSW.

Vanaf 1 januari 2022 wordt er in de GGZ volgens het nieuwe zorgprestatiemodel gedeclareerd. Hier kunt u lezen wat dit voor u betekent. Voor het declareren van consulten neem ik als uitgangspunt de agendaplanning, wat ook ‘planning = realisatie’ genoemd wordt, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt. Hier vindt u de tarieven (voor 2024) die ik hanteer en de Algemene Betalingsvoorwaarden.

Home: OpeningHours
Home: Welcome

De praktijk


Locatie Amsterdam:

Olympiaplein 4

1076 AB, Amsterdam


06-50515649
e-mail: praktijkgorlee@protonmail.com

Contact opnemen kan via de email of de telefoon. 

Kaart werk.png

De praktijk


Locatie Amsterdam:

Olympiaplein 4

1076 AB, Amsterdam

Locatie Amersfoort:

Stadsring 248-250

3811 HS Amersfoort


06-50515649
e-mail: mjgorlee@gmail.com

Contact opnemen kan via de email of de telefoon. 

Kaart werk.png

De praktijk

Locatie Amersfoort:

Stadsring 126

3811 HS Amersfoort


06-50515649
e-mail: praktijkgorlee@protonmail.com

Contact opnemen kan via de email of de telefoon. 

Stadsring 126_edited.jpg
Anchor 1
bottom of page